Tilbud til småbarnsforeldre

 

Gratis skyss til helsestasjon og lege for barn under 16 år.
Bestilles hos helsestasjon og legekontor.

 

 

Flytaxi

 

Vi har også kjøring til/fra Værnes.

 

Mer info kommer senere

 

 

 

 

 

Charlotte Dalen © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use